VEKA

Wat?

VEKA is de oudervereniging van KSA Berghemerburcht. Vroeger namen zij een groot takenpakket op, zoals het betalen van rekeningen en het organiseren van de driekoningenstoet. Met het wegvallen van VEKA worden de meeste van deze taken nu door de leiding gedaan.

VEKA houdt zich nu voornamelijk bezig met de communicatie met de parochie, buurtbewoners en het district.

Zij helpen ook met het onderhoud van de lokalen en bieden advies bij problemen binnen onze jeugdbeweging.

Daarbij willen zij ook zorgen voor een beter contact tussen de leiding en ouders.

 


Waarom?
KSA bestaat uit voornamelijk jonge vrijwilligers die elke week hun uiterste best doen om van KSA een leuke, goed draaiende jeugdbeweging te maken. Hiervoor moet er echter ook vaak gecommuniceerd worden naar externe diensten zoals een parochie, district en andere diensten. We hebben in het verleden gemerkt dat voor veel communicatie en afspraken het handig zou zijn moest er een verantwoordelijke bij zijn van een oudercomité.

Dit zou dan gaan over zaken als een contract tekenen omtrent de lokalen, communiceren over herstellingen met de parochie en bedrijven en communiceren over subsidies met het district enz.

Voor deze zaken werd er vaak gevraagd of wij geen oudercomité hebben. Daar wij deze vraag niet konden inwilligen, bleven bepaalde zaken aanslepen of werden we minder au serieus genomen. Als jongeren voelen wij ons dan ook vaak steviger in een discussie wanneer een vertegenwoordiger van ons oudercomité ons bij staat.


Communicatie: 

Fleur Fluit: fluitfleur04@hotmail.com
Marie Weckhuysen: marieweckhuysen1@gmail.com
Marcel Olbrechts: marcelolbrechts@gmail.com
Gerben Van Eeckhaut: gerben.vaneeckhaut@gmail.com